• 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 itibariyle e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlüdür.
    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm
  • 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm 
  • 30.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131230M1-16.htm